powr�t
Wiersze cz. I

Wiersze cz. II

Wiersze cz. III

Wiersze cz. IV

                           

 

                           Od autora 

                                      chciałbym stanowczo zaznaczyć  

                                      że wszystkie wiersze o miłości

                                      zostały napisane bezosobowo,

                              „ty, tobie, dla ciebie”

                              są jedynie     fantazją.

                               proszę o niedokonywanie

                     żadnych skojarzeń

 

                                 Ryszard Kulejowski