Powrót
kiedy czas się rozpłynie
góry się stopią i gniew przeminie
woda falami rozbije
świat drzew i miast
a ty potęgą swej siły
poniesiesz zieleń mych snów
i ślady stóp co zauroczyły
kształtem rozmarzonych słów
i pięknem dojrzałym duszy
i śladem wyrytym w sercu
i pieśnią którą miłość poruszy