Powrótnie zobaczysz śladu zapomnienia
chyba że przykryje ziemia
gałąź uschniętą

poczekasz przy topoli
a może zapachu nie odczujesz
bo zmieszany z leśną ciszą

ulecisz do słońca
motylimi skrzydłami
na spotkanie