Powrótsą kamienie
i kamienie
ostre, kaleczące
i te, w których zamknięte jest życie

to co nazywamy życiem
jest czasem tylko iluzją
jest myślą i tęsknotą
zapomnieniem

są kamienie
które wchłonęły ciepło
twoich rąk

gdzieś na zagubionej drodze
utopione w piasku
niosą dla mnie ciebie