Powrótidê przez ulicê
której dawno nie ma
pukam do twoich drzwi

one daleko
tylko na fotografii
z kluczem wielkim w zamku