Powrótbezradnie czuję
płomienie świec
wokoło ciebie

czuję ukłucie
śmiertelnej myśli
lecz żyję dla miłości