Powrót
przez niebo błękitne
przez deszcz i mgły
doleci do ciebie mój płacz i śmiech
poczujesz tchnienie warg
oczu błysk

w muzyce myśli i marzeń
grającej na harfie czułości
wśród traw na łąkach
makach i bławatkach
sosnach i świerkach
pachnących miłością

poczujesz tchnienie tęsknoty