Powrót
jesteś
jak mgła otulająca las
którą rozwiewa wiatr
jak tęcza malująca niebo
po której chciałem iść do ciebie

w przytuleniu słów
w drgnieniach serca
rozbrzmiewa delikatna muzyka
której dźwięki
wachlarzem motylich skrzydeł
przenikają tęsknotą i zamyśleniem