Powrót
muszę milczeć
milczeć krzykiem

niepotrzebnym słowem
niepotrzebną łzą.

milczeniem chcę ci dać wszystko
co mam w sobie

tylko ja nie umiem milczeć