Powrót
tę miłość wiśniową
cudowną kolorową
niosę do ust czerwienią malowanych
od marzeń płomieni roześmianych

wiśnie zjemy
kwaskowe i słodkie
jak usta twoje
a potem razem uśniemy