Powrót
milczenie nocnych marzeń
obrazy
w kalejdoskopie czuwania
jesteś
trwasz nieustannym rytmem
mojej miłości

piszę słowa
drżące od myśli niesfornych
o dłoniach Twoich
dotykających kwiaty
pachnące żywicą sosen
leśnych ostępów

dłoniach ratujących życie
śpiewie ust malinowych
w rozmowie z ptakami
o kwiatach paproci
znalezionych w srebnrnej nocy
piszę słowa radości