Powrót

otwierasz serce
wyciągasz ramiona
do słońca
do ciepła i życia
jesteś królową
płatkami wierszy
kwiatami

rzucasz wyzwanie ciemności
zielonością marzeń
przemierzasz lasy i łąki
zespolona z pięknem natury
w oddechu ziemi
zanurzasz duszę
wchłaniasz jej siłę
odrzucasz zimno i zło

promieniu słońca
utwórz na jej włosach
diadem miłości