Powrót

zanurzona jesteś
w gorącej kąpieli słów
w kolorze różu ciała
w zapachu żywicy
kwiatów czeremchy

ptaki
dzwonią powitaniem
warg płonących uśmiechem
skłóconym
z przekorą serca

błądzę palcami czułości
po rzęsach oczu