Powrót
odeszli
czasem w męczarniach zawistnych
skrwawionymi palcami
czepiając się życia
walcząc o wolność

odeszli
zostawiając ślady
na kamiennych pomnikach
wypisane zapomnieniem
opłukane łzami

młodość nie zna tych dni
tych kroków do śmierci
tej ciszy zamkniętej w sercach
które bić przestały
dla świata