Powrót


doliny porośnięte kwiatami
pełne zapachu natury
góry z sosnami świerkami jodłami
rzeki raz leniwe
raz szalone rwące
i morza i woda bezkresna
dająca życie
nasza planeta
nasza matka
plemię ludzkie które zdobyło płomień
zdobyło księżyc i kosmos
wymyśliło Boga
w którego imieniu
napełniło ziemię krwią niewinną
zniszczyło ogromne lasy
wybiło zwierzynę
jakże niesamowite i prawdziwe
bestialskie bandy Orków
bandy rozdeptujące buciorami
najpiękniejsze ogrody
niosąc śmierć
nienawiść i zakłamanie
będące treścią idei i religii
jeśli to Bóg stworzył człowieka
to była największa pomyłka
w jego niebotycznym chaosie