Powróttak mało cię pamiętam 
Mamo 
odeszłaś w świat nieznany 
już tyle lat minęło 
a jednak jesteś ze mną 
bo ja wciąż szukam 
obrazu w pamięci 
którego zatarł czas 
jesteś gdzieś w górach 
w lasach które ukochałaś 
pamiętasz ? 
mały chłopiec 
na brzegu Dunajca 
który śmieje się 
do ciebie do babci ukochanej 
zimna suteryna 
parawan przy sedesie 
trocinowy piecyk 
głód choroba 
tam we Lwowie 
ręce odmrożone 
wyciągałaś po jałmużnę 
dla mnie 
aby przeżyć zimny 
lodowaty czas