Powrót
co po nas zostanie?
z prochu powstałeś, w proch się obrócisz...
od lat tysięcy pragniemy spotkania
z Bogiem
tym którego nie znamy
który jest i nie ma
nie pomogą modlitwy
puste słowa
bo Bóg to przerażająca wielkość
kosmos miliardy gwiazd
planety
życie
my ludzie którzy niszczymy ziemię
zabijamy siebie w imię Boga
nie spotkamy jego wielkości
kupione w kiosku ruchu
obrazki wymyślone
to nie jest Bóg